DANH SÁCH SÁCH MỚI
Nhan đềTác giảNơi XBNhà XBNăm XB
New English file : Pre-intermadiate Teacher's bookOxenden, CliveOxford, New YorkOxford university Press2012
New English file : Pre-intermadiate Student's bookOxenden, CliveOxford, NewYorkOxford University Press2016
New English file: Pre - intermediate Work bookOxenden, CliveOxfordOxford University Press2015
1
THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
Khu nhà A3 - Số 102 Trung Kính – Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội
ĐT: 04.3782.1362; Email: thuvien@chn.edu.vn