--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề English Vocabulary in Use Pre intermediate and Intermediate.Second Edition.
Tác giả Stuart Redman
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
GT.020112Còn trong khoTiếng AnhSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
Khu nhà A3 - Số 102 Trung Kính – Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội
ĐT: 04.3782.1362; Email: thuvien@chn.edu.vn