--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả Bộ Tài chính
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
GT.010119Đã cho mượnKế toán - Tài chínhSẵn sàng lưu thông
GT.010123Đã cho mượnKế toán - Tài chínhSẵn sàng lưu thông
GT.010236Đã cho mượnKế toán - Tài chínhSẵn sàng lưu thông
GT.019952Đã cho mượnKế toán - Tài chínhSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
Khu nhà A3 - Số 102 Trung Kính – Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội
ĐT: 04.3782.1362; Email: thuvien@chn.edu.vn